Škola učenja i pamćenja – Hobotnica

Hobotnica je sistem učenja i pamćenja, koji je baziran na mnemoničkim tehnikama koje potiču iz stare Grčke, zapadne Evrope i Rusije. Obuka u školi Hobotnica sadrži pet nivoa. Metodologija rada je takva da nakon uspešno savladanih pet nivoa, Vi postajete obučeni mnemoničar.

Mi Vam ne nudimo teoriju, već kompletan trening i usvajanje sistema što će pokazati niz testova u toku obuke. Uz grupni rad, moguć je i individualni rad kako biste uspešno savladali obuku.

Obučeni mnemoničar u školi Hobotnica može za kratko vreme da zapamti stotine brojeva, izraza i drugih podataka u nizu. Vreme učenja se višestruko smanjuje, dok se kvalitet učenja povećava. Učenje napamet se eliminiše. Uspešnost u usvajanju tehnike mnemoničkog sistema je 100%.

Baš vi možete postati mnemoničar, jedini uslov je Vaša želja.

Obuka se sastoji od 4 seminara 

Seminar A   je osnovna mnemonička obuka u kojoj ćete naučiti tehnike pamćenja:

Brojeva, reči, apstraktnih pojmova, osnove prostornih tehnika, razviti vizualizaciju, imaginaciju, uspostaviti memorijsku higijenu i razviti brzinu mišljenja i prisećanja. 

Seminar A traje 15 dana, odnosno 3 vikenda (subotom i nedeljom po 4 sata, a radnim danima su vežbe koje ćete dobijati mejlom.

CENA  60E

Seminar B je obuka višeg mnemoničkog nivoa, u kojoj se savladjuje tehnika Hobotnica, Kraljica, Hronos, Markiranje, rad sa mentalnim ekranima, proces oživljavanja.

B seminar traje 7 dana, odnosno 1 vikend, (subota i nedelja  po 4 sata i 5 radnih dana onlajn vežbe)

CENA 30E

Seminar C je obuka u radu sa tekstom, kako izdvojiti bitno od nebitnog, kako izdvojiti ključne elemente teksta, šta sa njima raditi, usvajanje tehnike Piktogram koja je troelementna tehnika kojom možemo pamtiti tačno stihove i kompleksne definicije, usvajanje Živih karti, vremenska organizacija učenja koja daje najbolje rezultate, kao i sinteza ranije usvojenog znanja.

C seminar traje 2 vikenda  (subota i nedelja po 4 sata a radnim danima su onlajn vežbe).

CENA 40E

Seminar D  je obuka u brzom čitanju.

D seminar  traje 1 vikend (subota i nedelja po 4 sata).

CENA  30E           

Ukoliko uplatite ceo paket seminara A B C D, cena bi iznosila 130e sa popustom. Moguće je plaćanje u ratama.

 

Rezultate pohađanja kursa možete videti na YouTube kanalu HOBOTNICA PAMĆENJE gde polaznici kursa demonstriraju usvojene veštine.

In Centar, Cara Lazara 5-7

Za više informacija pozvati na telefon: 065/95-28-645