Informacije o registraciji

 

1. Preduzetnik paušal

 

Dozvoljeni promet je do 6.000.000,00 godišnje, bez pravdanja ručunima i bez obaveze da ima knjigovodstvo - ali se vodi KPO (knjiga prihoda). Preko 6.000.000,00 godišnje je obavezno vođenje poslovnih knjiga, a sa preko 8.000.000,00 ulazi se u sistem PDV-a. Nema obavezu predaje završnog računa, već se predaje zahtev za paušual za narednu godinu i potvrda o prometu, zaključno sa 30. novembrom.

ova opcija ne važi za neke šifre delatnosti

 

Obaveza prema državi: 

 

Paušalni porez koji se plaća mesečno na određenu osnovicu u zavisnosti od vrste delatnosti utvrđuje Poreska uprava. Polazna

osnovica za utvrđivanje visine paušalnog oporezivanja, određuje se u odnosu na prosečnu mesečnu zaradu iz člana 4. Uredbe, po grupama delatnosti. Minimalni iznos kreće se od 15.000 RSD pa naviše.

 

2. Preduzetnik

 

 

Preduzetnik, u smislu zakona, jeste fizičko lice koje je registrovano i koje radi sticanja dobiti u vidu zanimanja obavlja sve zakonom dozvoljene delatnosti. Na prihode od samostalnih delatnosti preduzetnik je u obavezi da vodi poslovne knjige. Na promet preko 8.000.000,00 RSD za period od 12 meseci u obavezi je da se evidentira u sistem PDV-a. Obaveza predaje godišnjeg finansijskog izveštaja od strane licencirane knjigovodstvene agencije.

 

Obaveze prema državi:

 

Porez na rezultat (porez na prihode od samostalnih delatnosti) 10 %

 

Doprinosi za vlasnika dve opcije:

 

1. Iz radnog odnosa (ako radi negde drugo) PIO 26% i porez 10% - plaća se 15. u mesecu za prethodni mesec;

 

 

2. Zaposlen preduzetnik (puno radno vreme) – postoje dve mogućnosti:

 

a) ako se opredeli da ne isplaćuje neto ličnu zaradu - plaća doprinose PIO 26%, Zdravstvo 10,3%, i nezaposlenost 1,5%, kao i porez 10%. Plaćanje se vrši 15. u mesecu za prethodni mesec, po rešenju nadležne Poreske uprave.

 

b) ako se opredeli da isplaćuje neto ličnu zaradu, plaća doprinose PIO 26%, Zdravstvo 10,3%, nezaposlenost 1,5% i porez 10% - na bruto osnovicu iznosa na koji se opredelio. Plaćanje se vrši 15. u mesecu za prethodni mesec (vrši se obračun).

 

 

3. Društvo sa ograničenom odgovornošću - d.o.o.

 

 

Nakon registracije u APR-u može se opredeliti za sistem PDV-a u zavisnosti od odluke i planiranih prihoda a zakonska obaveza nastupa kada godišnji promet pređe 8.000.000,00 RSD. Obaveza predaje godišnjeg finansijskog izveštaja od strane licencirane knjigovodstvene agencije.

 

Obaveze prema državi:

 

Porez na dobit 15% na kraju godine.
Porezi i doprinosi vlasnika/direktora (više opcija) u zavisnosti od poslovnog angažmana i statusa vlasnika/direktora.

 

PITANJA I KONSULTACIJE

Ime i prezime*

E-mail*

ZAKAŽI KONSULTACIJE

Postavite pitanje

1+1=?