U petak, 22. maja u In Centru održaće se radionica “Primena Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu”.

Predavač je Slađana Gligorić, diplomirani Master politsociolog, konsultant Laura konsalting doo, miritelj pred Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova.

Prijavljivanje se vrši putem mail-a: pravnosavetovanje@gmail.com

Trening je namenjen prvenstveno posrednicima i licima za podršku, koji su odlukom poslodavca određeni u kompaniji u skladu sa primenom Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.
Prema Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, ukoliko dođe do pokretanja postupka zaštite od zlostavljanja postoji obaveza da se vodi interni postupak posredovanja kod poslodavca, osim u slučaju kada je poslodavac lično ili odgovorno lice kod poslodavca lice koje se tereti za zlostavljanje.

Zakon i pravilnik utvrđuju postojanje lica (lice za podršku, lice kome se podnosi zahtev za zaštitu od zlostavljanja, lice posrednika), koja su značajna za postupak zaštite od zlostavljanja kod poslodavca i uvođenje u sistem ovog zakona. Ukoliko ona nisu određena zaprećene su visoke kazne u postupku kontrole od inspekcije rada.
Obuka je interaktivna i rad je u malim grupama.

Mesto održavanja radionice: In centar, Cara Lazara 5-7
Datum: 22. maj 2015.
Vreme: 12.00 – 16.15

PROGRAM:
12.00 – 13.15 O Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu, šta sve poslodavac mora da uradi kako bi primenio Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
Pojam mobinga po Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu (analiza čl.6 Zakona i čl.12 i 13 Pravilnika),
Šta predstavlja zlostavljanje na radu a šta kršenje drugih radnih, socijalnih i drugih prava
Obaveze poslodavca prema Zakonu o sprečavanju zlostavljanja na radu
Procesne pretpostavke procesuiranja kod poslodavca
Uloga i ovlašćenja lica za podršku

13.15 – 13.30 Kafe pauza
13.30 – 14.45 Pokretanje obaveznog postupka posredovanja kod poslodavca (kako se postupak pokreće, u kojim slučajevima dolazi do neuspelog posredovanja)
Zaštita učesnika u postupku posredovanja
Šta se događa kada dođe do neuspelog posredovanja (sudski spor ili arbitraža)
Zakonska obaveza pokretanja postupka za utvrđivanje disciplinske odgovornosti za zloupotrebu prava na zaštitu od mobinga
Osnovna pravila i veštine u toku posredovanja
Utvrđivanje odgovornosti za zloupotrebu prava na zaštitu od mobinga
Posredovanje se okončava sporazumom. Zakon predviđa i preporuku poslodavcu u cilju prevencije mobinga

14.45– 15.15 Radionica, diskusija
Svi učesnici će dobiti konkretne zadatke. Njihovom analizom učesnici će biti osposobljeni da razgraniče da li u konkretnom slučaju imamo situaciju mobinga ili povredu Zakona o radu ili nekog drugog zakona. Nakon radionice učesnici će i jasno razgraničiti kakva je uloga i zadaci lica za podršku, a kakva posrednika u postupku primene Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu.
15.15 – 16.00 Ručak