Prva Agile Serbia Konferencija – agilnost kao preduslov za razvoj savremenih kompanija

Više od 300 predstavnika biznis i startup scene iz Srbije i regiona 23. aprila 2016. će se okupiti u Madlenianumu, na Prvoj Agile Serbia Konferenciji. Agilan razvoj softvera je sve popularniji u softverskoj industriji u Srbiji, koja je najbrže rastuća i u svetu, i kod nas. Stoga je u Puzzle Software-u odlučeno da se višegodišnje iskustvo firme u edukaciji u ovoj oblasti prenese i na organizaciju događaja od regionalnog značaja za moderno poslovanje.

April je na IT sceni označen kao mesec agilnog razvoja softvera (Agile Month), jer se tokom ovog meseca tradicionalno organizuje niz sertifikacionih kurseva i naprednih treninga baš iz ovog segmenta. Ciljna grupa su predstavnici IT zajednice: programeri, testeri, projektni i linijski menadžeri, tim lideri, biznis analitičari i svi drugi koji su na bilo koji način povezani sa razvojem softvera.

 

Prva Agile Serbia Konferencija je namenjena svim akterima IT industrije, strartup scene i različitim nivoima menadžerskih struktura, jer je savremeno poslovanje nezamislivo bez upotrebe različitih softverskih rešenja. Kako je pokretanje stratup projekata sve češća pojava u Srbiji (što je odavno trend u svetu), na Konferenciji će biti reči i o tome kako se pokreće startup, kako se ispunjavaju uslovi za dobijanje investicija i o značaju agilnog i lean pristupa u formiranju i funkcionisanju timova koji rade na ovakvim projektima.

 

Učesnici konferencije imaće priliku da, na tri različite scene, čuju predavanja i učestvuju u interaktivnim diskusijama i radionicama na teme: Digitalna revolucija – prilika za agilne startup-e, Dodatne prakse koje primenjuju uspešni Scrum timovi, LeSS (Large-Scale Scrum) – “goruća” tema za velike kompanije, Put ka zaista agilnim timovima, Priča o saradnji i međusobnoj uslovljenosti programera i testera, Lean startup metodologija, Primeri uspešne primene primene Scrum framework-a i agilnih metodologija u razvoju softvera u nekoliko kompanija.

 

Zvezda među njima je guru Management 3.0, Jurgen Appelo, najuticajniji u Evropi i u top 10 govornika u svetu kada su ove teme u pitanju. Njegovo predavanje “Budi promena koju želiš da vidiš” se odnosi na motivisanje zaposlenih u agilnom okruženju i namenjeno je prvenstveno tim liderima i menadžerima svih nivoa, ali i pojedincima koji teže boljoj samoorganizovanosti.

 

Period ranih prijava je u toku, a više informacija i kompletan program Konferencije su dostupni na sajtu http://www.agile-serbia.rs/agile-month-april-2016.