Sustainable entrepreneurship without borders

 

Verujemo u zajednicu pojedinaca, organizacija i neformalnih grupacija koje povezuje zajednicki cilj a to je održiva društvena promena.

 

In Centar je jedinstvena platforma za razvoj socijalnog preduzetništva  koja doprinosi kreiranju novih generacija  preduzetnika.

 

Vizija

 

Pojedinci i organizacije su nosioci ekonomske i društvene uključenosti, preduzetničkih inicijativa i socijalnih biznisa.

 

Misija

 

Razvoj socijalnog preduzetništva i profesionalni razvoj pojedinaca, organizacija i neformalnih grupa kroz inovativne programe sticanja znanja i veština, stvaranje međusektorskih partnerstava, jedinstveni zajednički radni prostor i finansijsku podršku.

 

Prednosti saradnje sa In Centrom

 

Naša strategija usmerena je ka socijalnom preduzetništvu, ostvarivanjem sinergije izmedju održivosti i profitabilnosti poslovanja.

Prihod In Centra od prodaje komercijalnih usluga reinvestira se u lični i profesionalni razvoj pojedinaca i organizacija, u cilju rasta njihovog preduzetničkog potencijala i socijalnog biznisa.

 

Centralno mesto okupljanja nevladinog, poslovnog sektora, kao i sektora socijalnog preduzetništva sa ciljem izgradnje zdravog, inkluzivnog društva.

 

Osnivanje In Centra podržali su Forum mladih sa invaliditetom, Centar za razvoj inkluzivnog društva, UG Evo Ruka, UG Perspektive i UG Novi dan.