Konačni rezultati konkursa StartINkubatora

 

Komisija za izbor stanara StartINKubatora za socijalne biznise In Centra, nakon obavljenih intervjua sa potencijalnim stanarima koji su ušli u najuži izbor, objavljuje konačnu listu stanara StartINkubatora.

Konačna lista stanara StarINkubatora:

1. Ženski centar Užice- Reciklažni centar za tekstil
2. Organizacija slepih”Severni Banat”- Centar za rehabilitaciju, edukaciju osoba sa invaliditetom i obuku pasa vodiča
3. Vesna Pejović- Kolektiv za/razno
4. Udruženje za podršku ljudima sa neurozom”Herc”- Herc Savetovalište

Sa  budućim stanarima sa ove liste In Centar će zaključiti ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza u vezi pružanja i korišćenja usluga Inkubatora za socijalne biznise. O datumu potpisivanja ugovora i narednim aktivnostima u okviru StartINkubatora stanari će biti blagovremeno informisani.